Click here >>   English                        

news1
नेत्रदान : कार्य महान | नेत्रदान : सर्वश्रेष्ठ दान | करुनी नेत्रदान, वाढवा मानव जातीची शान | जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहिन को नेत्रदान | ज्याला अंध व्यक्तीची जान, तोच करतो नेत्रदान | नेत्रदान का संकल्प करे, मृत्यू के बाद मृत्युंजय बने | स्वतः नेत्रदानाचा संकल्प करा, दुसऱ्यांना प्रेरित करा | मरावे परि, नेत्ररूपी उरावे | अनंताच्या पलीकडे जाऊनही अस्तित्व उरावे, तुमच्या डोळ्यातून कोणीतरी जग पाहावे | आपकी आंखे दुनिया देखे, आपके साथ भी, आपके बाद भी | नेत्रदान करा आणि करवून घ्या | जर मृत्युनंतरही हे सुंदर जग पहायचे असेल तर नेत्रदान करा |
 

चळवळीच्या कार्यावर प्रसारमाध्यमांची मोहर


news001   news002   news1   news2   news3   news4   news5   news6   news7   news8   news9   news10   news11   news12   news13   news14   news15   news16   news17   news18   news19  news20  news21  news22  news23  news24  news25  news36  news37 news38 news36 (1) news37 (1) news38 (1) news39 news26  news27  news28  news29  news30  news31  news32   news33   news34   news35   news donor 28 news donor 29 news donor 30

                 
 
संपर्कात राहा -
       संपर्क
 
       
डॉ. सदानंद पाटणे
 
 
+९१ ९८ २२० ६८७३८
 
       
श्री. अवधूत पाटील
 
 
 
+९१ ८८० ५०१ ५५६५
 
       
श्री. सुधाकर घोरपडे
 
 
प्रेक्षक - 
+९१ ७८७५ १४ ९७२७
 
 
सर्व हक्क राखीव © २०१६ | Designed by: पवन येजरे , महंतेश गुरव