Click here >>   English                        

Video
नेत्रदान : कार्य महान | नेत्रदान : सर्वश्रेष्ठ दान | करुनी नेत्रदान, वाढवा मानव जातीची शान | जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहिन को नेत्रदान | ज्याला अंध व्यक्तीची जान, तोच करतो नेत्रदान | नेत्रदान का संकल्प करे, मृत्यू के बाद मृत्युंजय बने | स्वतः नेत्रदानाचा संकल्प करा, दुसऱ्यांना प्रेरित करा | मरावे परि, नेत्ररूपी उरावे | अनंताच्या पलीकडे जाऊनही अस्तित्व उरावे, तुमच्या डोळ्यातून कोणीतरी जग पाहावे | आपकी आंखे दुनिया देखे, आपके साथ भी, आपके बाद भी | नेत्रदान करा आणि करवून घ्या | जर मृत्युनंतरही हे सुंदर जग पहायचे असेल तर नेत्रदान करा |
 
 Video 

                 
 
संपर्कात राहा -
       संपर्क
 
       
डॉ. सदानंद पाटणे
 
 
+९१ ९८ २२० ६८७३८
 
       
श्री. अवधूत पाटील
 
 
 
+९१ ८८० ५०१ ५५६५
 
       
श्री. सुधाकर घोरपडे
 
 
प्रेक्षक - 
+९१ ७८७५ १४ ९७२७
 
 
सर्व हक्क राखीव © २०१६ | Designed by: पवन येजरे , महंतेश गुरव